Hakkımızda

Teknoloji ve Tecrübe

İçinde bulunduğumuz dünya, teknoloji ve internetin rüzgar olduğu, yelkenlerinizi bu rüzgarla doldurmadığınızda yol alamayacağınız bir dünya. Tüm mali yapılanma sürecinde tecrübemizi teknolojiyle harmanlıyor, ihtiyaç duyduğunuz anda yanınızda oluyoruz. 

Öğreniyor ve Öğretiyoruz

Her geçen gün yeni bir kanun, değişen mevzuat, yayımlanan tebliğler ve yerine getirmediğiniz de karşılaşabileceğiniz cezalar. Takibi ne kadar da zor değil mi? Her kez kendi işini yapmalı düşüncesindeyiz, bu düşünceyle sizlere profesyonel destek veriyoruz.

Süreç Denetimi

Muhasebeyi, gündelik işletme hareketlerinizin parasal olarak kodlanarak Tek Düzen Hesap Planı dilinde defterlere işlenmesi olarak tanımlıyoruz. Peki ya parasal olarak ifade edilemeyen süreçler? Çözüm ortaklarımızla istişare ediyor ve en uygun süreç kontrolünü sizin için sunuyoruz. 

Nedir Uzlaştırma?

Uzlaştırma, bağımsız ve objektif üçüncü bir kişinin, uyuşmazlığın taraflarına, olayın özelliklerine göre şekillenecek çeşitli çözüm önerileri sunup onların bu çözüm önerilerini müzakere etmesini ve sunulan çözüm önerilerinden birisinde anlaşmalarını hedefleyen bir alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemidir. 

Nasıl Çalışıyoruz

Tarafımıza tevdi edilen dosyaların Gizliliğini göz önünde bulundurarak tarafların toplumsal mutabakat çerçevesinde "ceza" yerine "uzlaşı" çizgisinde bir araya getirmek için "hür iradelerini" etkilemeden ortak bir çözüm için çaba gösteriyoruz.

Uzlaşmanın Faydaları

Mağdurun yaşadığı güven bunalımı ve korkuların ortadan kalkmasına, bozulan tehlike algısının düzelmesine katkı sağlar,
Mağdura özür dilenmesini isteme veya belirlenecek edim ile maddi/manevi zararının tazminini sağlama fırsatını sunar,
Tazminatın gerçekten ödenme şansı artar,
Uzun süreli yargılama boyunca mahkemeye gidilmemesini sağlar.
Taraflarda adaletin yerine geldiği duygusunun tesis edilmesine katkı sunar, 

Uzlaşmanın Faydaları

Faile, suçun muhatabı üzerinde yarattığı etkiyi görmesi fırsatını sunar,
Failin devlete karşı değil mağdura karşı şahsen sorumlu olmasını sağlar,
Failin yeniden suç işleme ihtimali azalır,
Taraflarda adaletin yerine geldiği duygusunun tesis edilmesine katkı sunar,
Faile sadece cezalandırılmak yerine hatalarını telafi etme fırsatı sunar,
Failin filinin gerekçesini açıklama ve özür dileme fırsatı olur,
 İlk kez suç işleyen kişilere(özellikle çocuk suçlarında) ceza ve sabıka kaydı almadan meselenin halli                   ile toplumda suçlu damgası yemeden hayatına devam etme fırsatı sunar,
 Failin infaz kurumuna girmesini engeller ve kurumda diğer suçlulardan etkilenerek tahliye sonrasında yeniden suç işleme ihtimalini önler,